Tarieven

Maandagmorgen 9 uur: serie 12 lessen á € 120,-
Maandagmiddag 14uur: serie 10 lessen á € 100,-
Maandag- en dinsdagavond 20 uur: serie 16 lessen á € 160,-
Vrijdagmorgen 9 uur: serie 12 lessen á € 120,-

Er zal geen les zijn in: week 12 - 18 - 19 en op feestdagen.

Losse lessen kosten € 15,-. Graag vooraf aanmelden i.v.m. de beschikbare ruimte.
Mocht je een keer verhinderd zijn, dan kun je de les, bij voldoende ruimte, op een ander tijdstip inhalen.
Wijze van betalen: NL91 INGB 066.65.99.939 tnv Wepro Nederland ovv yogales+ je naam. Je kunt ook contant betalen voor aanvang van de eerste les.

Opgave voor deelname graag per email met vermelding van je voorkeurstijdstip en dag. Max. aantal deelnemers per groep is 12